Helden...deel IV

Posted on Wednesday 08 October 2008 at 12:36 pm in category: Helden - Heroes
In the past week 5 people read this, in the past month 21 people read this. Used tags: , , ,

Vandaag zet ik eens een echte authentieke held in het zonnetje, die zich door niets of niemand de les liet lezen. We hebben allemaal weleens van deze knakker gehoord natuurlijk, maar wie is nou precies Galileo Galilei?

Galileo Galilei

Galileo Galilei

Galileo Galilei was een astronoom, wiskundige en natuurkundige, die leefde in Italië van 1564 tot 1642. Nu moet je weten dat in die tijd de Rooms Katholieke kerk nogal wat in de melk te brokkelen had. Wat zeg ik, ze hadden meer macht dan Kim Jong-Il in Noord Korea. Dat betekent dus dat alles wat gezegd, gedacht of opgeschreven werd in die tijd, eerst door de kerk moest worden goedgekeurd. Zeker in Italië natuurlijk.

Nou was er een paar jaar eerder iemand genaamd Copernicus die glashard liep te beweren dat alle bekende planeten om de zon heen draaiden, de zogenaamde 'heliocentrische theorie'. Nou was de kerk nog maar net gewend aan het idee dat de aarde rond was, en dus schreef Copernicus nog even snel een voorwoord bij zijn publicatie 'De Revolutionibus Orbium Coelestium', waarin stond dat het hier slechts een wiskundig model betrof. Beetje laf natuurlijk, maar hij was bang dat het nét een beetje teveel van het goede zou zijn voor de kerk. Het maakte niet zoveel uit, want het boek kwam toch wel op de lijst van verboden boeken (de Index Prohibitorum) te staan natuurlijk.

Enniewee, om terug te komen op Galileo, die nam het niet zo nauw met de gevoelens van de paus en zijn vrienden. Hij woonde bijvoorbeeld samen met zijn vriendin, en ze hadden nog twee kinderen ook. Een schande uiteraard. Maar dat was voor Galileo niet genoeg, hij ging ook nog eens de theorieën van Copernicus aanprijzen. In 1622 schreef hij een boekje, Il saggiatore, dat werd goedgekeurd voor publicatie, en in 1632 werd ook zijn boek 'Dialogo' gepubliceerd. Hoewel de hypocrieten het eerst hadden goedgekeurd, hadden ze hem nu bij zijn ballen natuurlijk, en hij moest het boek komen verdedigen in Rome. Omdat hij niet zoals Giordano Bruno op de brandstapel wilde belanden, maakte hij er niet al teveel werk van, en ging akkoord met een levenslang huisarrest. Hij was tenslotte ook al 69, dus dan kon hij lekker achter de geraniums gaan zitten.

Het grootste probleem dat de Rooms Katholieke kerk met Galileo had, was wel dat hij openlijk de theorieën van Aristoteles in twijfel trok. Zo beweerde hij bijvoorbeeld dat een lichte steen net zo snel zou vallen als een zware steen, wat niemand in die tijd geloofde (en nu zijn er waarschijnlijk nog steeds mensen die dat pas geloven als ze het zien).

Trouwens, terwijl onze held dus in huisarrest zat, kon hij nog wel een manuscript voor zijn boek Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze (Gesprekken en wiskundige bewijzen in twee nieuwe wetenschappen) naar het rebelse Nederland smokkelen, en dat boek werd in 1637 in Leiden uitgegeven. Als de kerk dat had geweten hadden ze hem waarschijnlijk aan zijn haren de straat op gesleept.

In ieder geval legde Galieleo wel eventjes de basis voor heel veel moderne wetenschappen, en hij heeft zoveel publicaties en bijdragen op zijn naam dat het hier even niet op te noemen valt.

Eén ding wat echter niet onvermeld mag blijven is dat Galileo in 1992 door Paus Johannes Paulus II (fijne foto) officieel excuus aangeboden kreeg, maar dat had hij natuurlijk niks meer aan.

De grootste eer had hij natuurlijk al, want wat is er mooier dan dat er een getal naar je wordt vernoemd?

Somewhat related